Op dinsdag 13 december en woensdag 14 december zal er een kerst workshop worden georganiseerd. 

De precieze invulling zal nog volgen. Noteer de datum alvast in je agenda.